ברוך הבא

נתוני כל השופטים במערכת Verdict Stat

המידע המוצג לגבי השופטים הוא ניתוח סטטיסטי של נתונים כמותיים מתוך פסקי הדין שניתנו על ידי שופטי בית הדין לעבודה.

מפרט נתוני השופטים של כלל שופטי בית הדין לעבודה
תקופה תצוגה: מ- 14-01-2014 עד 31-05-2020

מידע כללי על פסקי הדין

ממוצע משך ניהול התיק בשנים

2.58 שנים
ממוצע משך ניהול התיק בשנים

משך הזמן מהגשת התביעה ועד למתן פסק דין בתקופה שנבחרה.

הצג לפי

כמות פסקי דין

69.06 פסקי דין
כמות פסקי דין

כמות פסקי הדין שניתנו על ידי כלל השופטים בתקופה שנבחרה.

הצג לפי

ממוצע של מספר עמודים של פסק הדין

17.52 עמודים
ממוצע של מספר עמודים של פסק הדין

ממוצע של מספר העמודים בכל פסק דין שניתנו על יד כלל השופטים בתקופה שנבחרה.

הצג לפי

ממוצע שכר הטרחה בפסקי הדין

ממוצע שכר טרחה לזכות העובד בכל פסקי הדין

1843.68 ₪
ממוצע שכר טרחה לזכות העובד בכל פסקי הדין

הסכום הממוצע של שכר טרחה והוצאות שכלל השופטים פסקו לזכות העובד בכלל פסקי הדין שנתנו בתקופה שנבחרה.

הצג לפי

ממוצע שכר טרחה לזכות העובד בתביעות שהתקבלו

4561.17 ₪
ממוצע שכר טרחה לזכות העובד בתביעות שהתקבלו

הסכום הממוצע של שכר טרחה והוצאות שכלל השופטים פסקו לזכות העובד בפסקי הדין בהם קיבלו השופטים את התביעה של העובד בתקופה הקובעת.

הצג לפי

ממוצע שכר טרחה לזכות המעסיק בתביעות שנדחו

5982.31 ₪
ממוצע שכר טרחה לזכות המעסיק בתביעות שנדחו

הסכום הממוצע של שכר טרחה והוצאות ששכלל השופטים פסקו לזכות המעסיק בפסקי הדין בהם דחו השופטים את התביעה של העובד בתקופה הקובעת.

הצג לפי

ממוצע שכר טרחה בתביעות שרוב סכום התביעה התקבל לזכות העובד

9995.67 ₪
ממוצע שכר טרחה בתביעות שרוב סכום התביעה התקבל לזכות העובד

הסכום הממוצע של שכר טרחה והוצאות שכלל השופטים פסקו לזכות העובד בפסקי הדין בהם קיבלו השופטים את רוב סכום התביעה של העובד בתקופה הקובעת.

הצג לפי

ממוצע שכר טרחה בתביעות שחלק מסכום התביעה התקבל לזכות העובד

5592.2 ₪
ממוצע שכר טרחה בתביעות שחלק מסכום התביעה התקבל לזכות העובד

הסכום הממוצע של שכר טרחה והוצאות שכלל השופטים פסקו לזכות העובד בפסקי הדין בהם קיבלו השופטים חלק מסכום התביעה של העובד בתקופה הקובעת.

הצג לפי

ממוצע שכר טרחה בתביעות שרק מעט מסכום התביעה התקבל לזכות העובד

-1065.46 ₪
ממוצע שכר טרחה בתביעות שרק מעט מסכום התביעה התקבל לזכות העובד

הסכום הממוצע של שכר טרחה והוצאות שכלל השופטים פסקו לזכות העובד בפסקי הדין בהם קיבלו השופטים חלק קטן סכום התביעה של העובד בתקופה הקובעת.

הצג לפי

כמה מתוך התביעות התקבלו בפסקי הדין

שיעור התביעות שהתקבלו מתוך כלל פסקי הדין

74.23% תביעות שהתקבלו
שיעור התביעות שהתקבלו מתוך כלל פסקי הדין

שיעור התביעות שכלל השופטים קיבלו לזכות העובדים מתוך כלל פסקי הדין בתקופה הקובעת.

הצג לפי

שיעור ממוצע של הסכום שהתקבל מתוך הסכום שנתבע בפסקי הדין שהתקבלו

48.09% מהתביעה התקבל
שיעור ממוצע של הסכום שהתקבל מתוך הסכום שנתבע בפסקי הדין שהתקבלו

השיעור הממוצע של הסכום שפסקו כלל השופטים לזכות העובד מתוך הסכום שהוגש בתביעה, בפסקי הדין בתקופה הקובעת.

הצג לפי