ברוך הבא

תנאי שימוש

אתר Verdict Stat (להלן – "האתר") מאפשר קבלת מידע על החלטות שיפוטיות, לשימוש אישי הוגן ולא למטרת פרסומו (להלן – "המידע"). השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש, מעיד על הסכמה לתנאי השימוש ומהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין חברת מתאגדים ישיר – חברה לארגון בע"מ (להלן - "החברה").[1] 

 תנאי השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, רכישת השירותים ובכלל זה את תנאי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש.

1.    זכות העיון והשימוש במידע היא אישית למבצע התשלום כמפורט להלן, ואינה ניתנת להעברה. המידע אסור לשימוש מסחרי, להפצה, לצילום, העתקה, פרסום או העברה לצדדים שלישיים, למעט העברה באופן חד פעמי בין עורך דין ללקוח לצורך טיפול בהליך משפטי, ובכפוף להתחייבות הלקוח בנוסח זה.
2.    זכויות היוצרים באתר ובמידע, לרבות קוד, עיצוב, גרפיקה, שייכות לחברה ומהוות קניין רוחני בלעדי שלה ואין לעשות בהן שימוש ללא אישור כתוב מראש מהחברה.
3.    העיון והשימוש במידע המצוי באתר, שאינו פתוח לעיון הציבור, כפופים לרישום ולביצוע תשלום עבור שאילתא בתנאים המפורטים באתר, ומותנים בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה. 
4.    המידע הוא לצורך המחשה בלבד והחברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש באתר וכי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכך ויהיו פטורים מאחריות לעיכובים באספקת המידע או לאי אספקתו, למעט עד לגובה הסכום שהמשתמש שילם עבור המידע. 
5.    החברה לא תהיה אחראית לטעויות של המשתמש ו/או להזנת פרטים שגויים על ידו. במקרה של טעות בבחירת השופט, לא יבוצע החזר כספי לאחר שהמידע נמסר. 
6.    החברה אינה מתחייבת כלל כי השימוש באתר ו/או המידע, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש. 
7.    קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעת המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחות המשתמש בלבד. 
8.     למען הסר ספק, חוק הגנת הצרכן ותקנותיו לא חלים על המידע ו/או על השימוש באתר בכל הקשור לביטול עסקה, לרבות בשל כך שהמידע הנמסר מסופק באופן מיידי וניתן לשימוש מיידי. 
9.    השימוש במידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבל יעוץ ו/או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע. 
10.      רישום באתר תחת פרטים כוזבים הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. 
11.      במידה ויש סתירה בין המידע לבין ההחלטות השיפוטיות המקוריות ו/או לבין פרסומים רשמיים, ההחלטות השיפוטיות המקוריות ו/או הפרסומים הרשמיים הם הקובעים, ועליהם יש להסתמך. 
12.      באתר זה עשוי להיות שימוש בקבצי קוקיז. בכל העת ומלבד גולשים המחוברים לאתר, המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר. החברה עשויה לשמור את הפרטים של הגולשים בשרתי האתר, ולא תמסור אותם לשום גורם אחר, אלא לפי  דרישה של רשות מוסמכת כדין ו/או על מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר. 
13.      הפרטים של הגולשים אותם החברה עשויה לשמור כוללים, בין היתר, את מקור המידע (URL), כתובת IP, כתובת אימייל, התאריך והשעה שבו צפו במידע, מידע על מחשב וחיבור, כגון סוג דפדפן וגרסתו ועוד. 
14.      אנו נוקטים במדיניות של מאמצים מקובלים וסבירים על מנת לשמור על ביטחון המידע ושלמות הנתונים באתר ולצורך כך נעזרים בשירותי מיקור חוץ. אמצעים אלה מפחיתים את הסכנה בחדירה בלתי מוסמכת לאתר, אולם איננו מתחייבים להגנה מוחלטת מפני חדירה למידע שבאתר. 
15.      אנו שומרים על הזכות לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, בלא צורך בהודעה מוקדמת.  
16.      החברה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה. השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. 
17.      האתר שומר לרשות המשתמשים מידע אישי לנוחותם באזור האישי, לרבות תאריכי רכישה של השירות והורדה וצפייה בחשבוניות.